SLIM-regeling

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Voor MKB-ondernemers is het echter soms lastig om in te schatten wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de scholings- en opleidingsbehoeften in hun onderneming en voor medewerkers.

Daarom kun je als MKB’er de SLIM-subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.

Op de volgende gebieden kunnen wij jou en je onderneming adviseren, begeleiden, opleiden en ondersteunen:

 • Kerngezond bedrijf
 • Missie en visie
 • Communicatietrainingen
 • Persoonlijk leiderschap
 • Stress en vitaliteit
 • Training Karakterconsultant
 • Persoonlijk ontwikkelplan
 • Golf op Karakter
 • Opleiding coach duurzame inzetbaarheid

Tijdvak

De opening van het tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2021, 17:00 uur.

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/aanvragen
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/documenten/formulieren/subsidies/slim/vragen-en-antwoorden-slim/vragen-en-antwoorden-slim

< subsidies

Voor wie is het?

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

Voor alle MKB-ondernemers en werkgevers die minder tijd, geld of kennis voor medewerkers hebben om ze te laten leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Daarvoor is de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling). Hiermee wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken.

Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen.

Kom jij in aanmerking voor de SLIM-regeling?

Wat gaan we doen?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:

 1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
 2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
 3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

SLIM menu kaart

Wij geven advies, ondersteuning en begeleiding bij de volgende drie punten door een maatwerkprogramma zoals een KERNGEZONDBEDRIJF in te zetten.

1. SLIM-subsidie voor een opleidings- of ontwikkelplan
Je kunt subsidie aanvragen om je bedrijf door te (laten) lichten en zo boven water te krijgen wat de scholings- en ontwikkelbehoefte is van jouw medewerkers en je onderneming. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de doorlichting een opleidingsplan of ontwikkelplan opleveren dat specifiek gericht is op jouw bedrijf.

2. SLIM-subsidie voor een loopbaan of ontwikkeladvies
Je kunt subsidie aanvragen voor een loopbaanadvies of ontwikkeladvies voor je werknemers. In zo’n advies staat welke wensen, ambities en mogelijkheden je werknemers hebben.

3. SLIM-subsidie voor de ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw bedrijf stimuleert
Je kunt subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en invoering van een methode die de werknemers in je bedrijf stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen met behulp van de zogenaamde POP-gesprekken.

De regeling is heel breed inzetbaar. Met name onder het derde onderwerp zouden heel veel verschillende projecten rondom scholing voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De regeling noemt als voorbeelden:

 • Het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun werk;
 • Het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met de medewerkers, inclusief het opleiden van leidinggevenden hiervoor;
 • Het inzetten van workshops en begeleiding van het ontwikkelplan voor managers en medewerkers.

Je hoeft niet alles zelf te doen! Je mag als werkgever de hulp van externe partijen inroepen voor de uitvoering van al deze activiteiten. Voor opleidingskosten zelf is geen subsidie mogelijk.

Wat levert het op?

Doel van de regeling
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij MKB-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel, zodat de leercultuur in hun ondernemingen wordt versterkt.

 • Gestructureerd inzichtelijk maken waar de ontwikkelmogelijkheden zitten voor de onderneming.
 • Hoe neem je werknemers mee in deze en ander nieuwe ontwikkelingen.
 • Alles wat nodig is om een ontwikkel- en leercultuur te kweken. Denk hierbij aan ontwikkeling van digitale- en samenwerkingsvaardigheden.
 • Communicatieve en organisatorische zaken qua voeren van gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, etc.
 • Begeleiding voor de werkgever die de koers bepaalt en de gewenste leer-cultuur creëert door te investeren in ontwikkeling van de mensen en de organisatie
 • De werknemers kunnen zich persoonlijk ontwikkelen en blijven daardoor actief voor de arbeidsmarkt en voor haar/zijn eigen leven.
 • Er wordt een ontwikkelproces in gang gezet wat wordt uitgevoerd en wat leidt tot meer groei en betrokkenheid van medewerkers en organisatie.

Hoe ziet dat er uit in de praktijk?

Praktisch

Hoogte van subsidie
Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 24.999,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige MKB 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) zijn.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% voor alle overige kosten.

SLIM-regeling aanvragen
Projecten met een individuele subsidieaanvrager kunnen vanaf 1 september 2020 tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, deze regeling is dus first come, first serve. Mochten er te veel aanvragen zijn, dan wordt er overgegaan naar een lotingsysteem.

Bij het aanvragen en indienen van de SLIM-regeling werken we prettig samen met Frank de Winter van TDW-advies uit Uden. Hij verzorgt keurig je aanvraag op no-cure-no-pay basis met een fee van 15% als het traject volbracht is.

Voor de volledige informatie ga naar:
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Vervolgstap

Verschil tussen SLIM-regeling en MKB idee
De SLIM-regeling en MKB!dee dragen beide bij aan het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. MKB!dee is een experimentele regeling die MKB-ondernemers uitdaagt om te komen met (innovatieve) oplossingen voor belemmeringen, die hen verhinderen te investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden. De SLIM-regeling biedt juist een structurele ondersteuning om een leerrijke werkomgeving te creëren waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. De SLIM-regeling en het MKB!dee versterken elkaar ook: zo kunnen projecten die zijn gestart vanuit het MKB!dee verder worden gebracht en opgeschaald worden met behulp van de SLIM-regeling.

MKB !dee (pdf)

Leven lang ontwikkelen ontwikkeladviestraject

Met deze tijdelijke regeling kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden met hulp van een loopbaanadviseur zich aanmelden voor een ontwikkeladviestraject. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijg je een beeld van jouw situatie en wordt de mogelijkheid geboden een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie van je arbeidsmarktpositie.

Subsidieregeling NL leert door
Ondernemen op karakter

STAP-regeling

Persoonlijk ontwikkelbudget
Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Koolmees en Van Engelshoven hebben inmiddels ook de conceptregeling voor dit STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal € 1000 per persoon kunnen aanvragen.

Dit budget kan bijvoorbeeld worden ingezet om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

STAP-regeling (rijksoverheid.nl)
Ondernemen op karakter