Persoonlijke groei Inzicht in (eigen) kwaliteiten Daling ziekteverzuim Omzet groei Gezonde bedrijfscultuur Efficiënt procesmanagement Minder stress Vitale medewerkers Eigenaarschap en eigen regie Betere communicatie