Naar een duurzame organisatie met vitale medewerkers

Dankzij de adviesscan van Fitale heb je inzicht in je grootste bedrijfskapitaal: de mens. Je weet dus welke kansen er liggen om het maximale uit je medewerkers te halen (en met welke risico’s je rekening moet houden). Nu wil je natuurlijk graag met deze inzichten aan de slag. Daar kan de KarakterFaculteit je bij helpen.

Direct naar het aanbod >

Provider van Fitale

De KarakterFaculteit is een officiële provider van Fitale. Dat betekent dat we deel uitmaken van hun netwerk van samenwerkingspartners. Afhankelijk van de uitkomsten van de adviesscan verwijzen de specialisten van Fitale ondernemers door naar de juiste provider in hun netwerk. Die gaat vervolgens gericht met de opgedane inzichten aan de slag.

Uitkomsten adviesscan

De uitkomsten van uw adviesscan wijzen erop dat je vooral streeft naar een duurzame organisatie met vitale medewerkers. Thema’s als werkdruk, communicatie, missie en visie, leiderschap en cultuur spelen daarbij een grote rol. En dat zijn precies de thema’s waarbij de KarakterFaculteit je kan ondersteunen. Daarom heeft Fitale je naar ons doorverwezen.

De kracht van duurzame organisaties

Bij de KarakterFaculteit geloven we sterk in de kracht van duurzame organisaties. Een duurzame organisatie is wendbaar, maakt optimaal gebruik van ieders passie en talenten, innoveert, communiceert, werkt doelgericht aan een gezamenlijk doel en… heeft gemotiveerde medewerkers die het maximale uit zichzelf én de organisatie willen (en kunnen) halen. Met onze energieke en positieve vitaliteitsprogramma’s focussen we dan ook specifiek op die elementen.

Gericht aan de slag

Wil je gericht aan de slag met de inzichten uit je adviesscan? Zodat je medewerkers én je organisatie zich kunnen ontwikkelen? Dan helpen we je graag verder.

Meteen aan de slag

Kerngezond bedrijf

Als kerngezond bedrijf zorg je voor een permanente ‘flow’, waarin fijne communicatie, soepele processen, een groeiende omzet en een laag ziekteverzuim bijna vanzelfsprekend zijn. Daarom heeft elke organisatie van tijd tot tijd behoefte aan een positieve boost. En echt niet alleen wanneer de dingen niet zo lekker meer lopen.

Ons programma Kerngezond bedrijf is een positief en doelgericht traject van zes maanden tot een jaar. Hierin gaan we zowel fysiek als mentaal aan de slag. We beginnen bij de ondernemer, en van daaruit werken we op meerdere niveaus in de organisatie aan het volgende:

 • Duurzame inzetbaarheid op alle niveaus
 • Een duidelijke missie en visie
 • Een sterke organisatiestructuur
 • Een gezonde bedrijfscultuur
 • Ruim baan voor zelfstandigheid en ontwikkeling
 • Vitale en flexibele medewerkers.

Het resultaat? Een boost voor elke medewerker en – daardoor – een boost voor het bedrijf. Wil je hier meer over weten? Lees dan verder. Of neem direct contact met ons op:

 • Angelique van Ravensteijn: 06 – 30 80 06 23
 • Mireille Claessens: 06 – 50 26 38 44
 • Of mail ons via: info@karakterfaculteit.nl

Kerngezond bedrijf is een langlopend programma waarin we veel van onze overige trainingen op maat combineren.

Missie en visie

Een missie en visie ontwikkelen (of nieuw leven inblazen) is meer dan alleen een paar woorden op papier zetten. Het gaat erom dat je de missie en visie verankert in hoofd en hart. Pas dan geven ze immers richting en zorgen ze voor verbinding.

Bij de KarakterFaculteit laten we missie en visie hand in hand gaan met duurzame inzetbaarheid. Dat zorgt ervoor dat de medewerkers betrokken raken bij de organisatie, zich medeverantwoordelijk voelen voor de koers en hun persoonlijke doelstellingen vanuit dezelfde kernwaarden oppakken.

Wil je hier meer over weten? Lees dan verder. Of neem direct contact met ons op:

 • Angelique van Ravensteijn: 06 – 30 80 06 23
 • Mireille Claessens: 06 – 50 26 38 44
 • Of mail ons via: info@karakterfaculteit.nl

Deze training richten we op maat in.

Communicatietrainingen

Als je bij de ander aan wilt sluiten, is het belangrijk dat je elkaar écht begrijpt. Tijdens deze training leren we leidinggevenden en teamleden hoe ze elkaars taal leren spreken en hoe ze het beste met elkaar kunnen communiceren. Pas dan boek je immers resultaten.

Wat hierbij van groot belang is, is dat de communicatie altijd vanuit jezelf komt en geen trucje wordt. Daarom gaan we vooral praktisch aan de slag. We leren je met welke woorden je kan aansluiten, maar besteden ook veel aandacht aan lichaamshouding.

Wil je hier meer over weten? Neem dan direct contact met ons op:

 • Angelique van Ravensteijn: 06 – 30 80 06 23
 • Mireille Claessens: 06 – 50 26 38 44
 • Of mail ons via: info@karakterfaculteit.nl

Deze training richten we op maat in.

Persoonlijk leiderschap

Iedereen kan leidinggeven. Áls je dat maar doet vanuit je eigen karakterstijl. Daarvoor moet je deze stijl natuurlijk door en door kennen, net als de stijlen van anderen.

Tijdens deze training krijg je inzicht in je kwaliteiten. Allereerst leer je hoe je deze het beste in kunt zetten om leiding te geven (aan jezelf en anderen). Maar ook je valkuilen komen aan bod: hoe herken je ze en hoe ga je ermee om? Dat helpt je enorm bij het bereiken van je eigen doelen en die van de organisatie.

We doen dit op basis van een persoonlijke scan, een theoretisch deel en een ervaringsdeel. Tijdens dat laatste deel gaan we ook aan de slag met lichaamsgerichte oefeningen om jezelf op de juiste manier in beweging te brengen.

Wil je hier meer over weten? Lees dan verder. Of neem direct contact met ons op:

 • Angelique van Ravensteijn: 06 – 30 80 06 23
 • Mireille Claessens: 06 – 50 26 38 44
 • Of mail ons via: info@karakterfaculteit.nl

Deze training is vooral gericht op inzicht. Een eventueel praktijkvervolg richten we op maat in.

Stress en vitaliteit

Gezondheid is voor elke medewerker belangrijk, en daarmee voor elke organisatie. Maar wat is dat precies, ‘gezondheid’? Dat gaat veel verder dan ‘geen klachten hebben’ en ‘je lekker voelen’. Wij geven je de inzichten om gezondheid maximaal te bevorderen.

We gaan hiervoor aan de slag met een praktisch screeningsinstrument dat gezondheid vanuit zes invalshoeken benadert. Scoort iemand immers op een van deze zes (te) laag, dan heeft dat direct invloed op diens gevoel van stress en vitaliteit. Na afloop ben je in staat om medewerkers te screenen en vervolgens op de juiste manier in beweging te brengen. Dat vergoot het werkplezier enorm en verkleint de kans op uitval aanzienlijk.

Wil je hier meer over weten? Lees dan verder. Of neem direct contact met ons op:

 • Angelique van Ravensteijn: 06 – 30 80 06 23
 • Mireille Claessens: 06 – 50 26 38 44
 • Of mail ons via: info@karakterfaculteit.nl

Deze training richten we op maat in.

Training Karakterconsultant

Een organisatie die vanuit karakterstijlen wil leren werken, kan uiteraard de KarakterFaculteit inschakelen. Maar het is ook mogelijk om zelf Karakter Consultant te worden (of een medewerker die mogelijkheid te bieden). Daarmee veranker je de kennis en de praktische toepassing daarvan nog beter in je organisatie.

Na het succesvol afronden van de training mag je als Karakter Consultant mensen adviseren over hun karaktereigenschappen, motivatieredenen en vaardigheden in de werkrelatie.

Je leert vanaf dag één effectief op zoek te gaan naar de mens áchter de mens. Dat doe je aan de hand van ons unieke groeiplan. Na je training kun je een karakterprofiel lezen, schrijven en toepassen op medewerkers, kandidaten en klanten. Bovendien leer je werken met unieke testen en scans, en zeer gerichte vacatureteksten schrijven, waarmee je je werving een flinke kwaliteitsimpuls geeft.

Wil je hier meer over weten? Lees dan verder. Of neem direct contact met ons op:

 • Angelique van Ravensteijn: 06 – 30 80 06 23
 • Mireille Claessens: 06 – 50 26 38 44
 • Of mail ons via: info@karakterfaculteit.nl

Golf op Karakter

Iedereen heeft een eigen communicatiestijl. Als je weet wat die stijl is, kun je de sterke kanten die daarbij horen versterken. En misschien wel net zo belangrijk: je kunt leren hoe je met je valkuilen om kunt gaan. De golfbaan is daarvoor een uitstekende plek.

Tijdens het golfen leer je op een ontspannen manier je karakterstijl kennen, en in het verlengde daarvan je communicatiestijl. Dat kun je op individuele basis doen, maar ook als team (goed voor de interactie!).

We werken hiervoor samen met een golfprofessional en bieden deze training aan op diverse golflocaties.

Wil je hier meer over weten? Lees dan verder. Of neem direct contact met ons op:

 • Angelique van Ravensteijn: 06 – 30 80 06 23
 • Mireille Claessens: 06 – 50 26 38 44
 • Of mail ons via: info@karakterfaculteit.nl

Deze training richten we op maat in.

Opleiding coach duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is niet iets wat je in één dag leert, uitvoert of voor elkaar krijgt. Daarom leiden we daarvoor coaches op.

Als coach leer je om binnen het bedrijf of de organisatie medewerkers te adviseren en begeleiden, teams samen te stellen en te begeleiden, en de communicatie te verbeteren. Uiteraard doen we dat vanuit de karakterstijlen.

Wil je hier meer over weten? Neem dan direct contact met ons op:

 • Angelique van Ravensteijn: 06 – 30 80 06 23
 • Mireille Claessens: 06 – 50 26 38 44
 • Of mail ons via: info@karakterfaculteit.nl

Dit is een programma is een combinatie van vier trainingsdagen en zelfstudie.