ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Wil je aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Dan is dit het moment. Van 8 tot en met 12 april kun je hier namelijk een flinke ESF-subsidie voor aanvragen.

Wij helpen je daar graag bij, in samenwerking met een hierin gespecialiseerd bureau. Neem wel vóór 8 april contact met ons op. Aarzel niet en vraag meteen een gratis intake aan bij Angelique van Ravensteijn:

Bel 06 – 50 26 38 44

Wat is ESF?

ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit is een subsidiefonds, onder andere op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Wat wordt verstaan onder ‘duurzame inzetbaarheid’?

Heel kort samengevat: het leveren van een bijdrage aan het gezond en gemotiveerd houden van medewerkers. Andere termen die in dit kader vaak worden gebruikt zijn ‘vitaliteit’ en ‘employability’. Maar wees gerust: bij de KarakterFaculteit houden we het simpel en werken we met een eenvoudig toe te passen programma.

Denk aan:

  • Duurzame inzetbaarheid op alle niveaus in de organisatie
  • Een sterke organisatiestructuur
  • Een gezonde bedrijfscultuur
  • Ruim baan voor zelfstandigheid en ontwikkeling van medewerkers
  • Vitale en flexibele medewerkers.

Dat bereiken we onder meer door middel van bedrijfsscans, individuele scans, groeiplannen, coaching en training.

Wie komt er voor subsidie in aanmerking?

De subsidie is er voor bedrijven en organisaties met minimaal twee medewerkers in loondienst.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Je krijgt per project de helft van de subsidiabele projectkosten vergoed. Deze subsidiabele projectkosten moeten minimaal € 12.000 en maximaal € 25.000 bedragen. De eigen bijdrage is dus minimaal € 6.000 en maximaal € 12.500. Het volledige bedrag moet worden voorgefinancierd. Oftewel: je krijgt de subsidievergoeding pas achteraf. (Alle bedragen zijn exclusief btw.)

Is zo’n ESF-subsidieaanvraag veel werk?

Voor jou valt dat wel mee. Wij regelen namelijk het complete traject, zodat het jou weinig tijd kost. Neem wel snel contact met ons op, want we moeten het een en ander op papier zetten.

Aarzel niet en vraag meteen een gratis intake aan bij Angelique van Ravensteijn:

Bel 06 – 50 26 38 44