Bevlogenheid: het toverwoord van 2019

Bevlogenheid is de belangrijkste KPI (Key Performance Indicator) van je organisatie.

Bevlogen medewerkers zijn de brandstof van de organisatie. Wilt u die bevlogenheid stimuleren, zorg dan dat u deze basisfactoren op orde heeft.

Maar liefst 63 procent van de medewerkers wereldwijd is bevlogen in zijn of haar werk. Dat blijkt uit recent onderzoek van Effectory onder 350.000 medewerkers. Elke organisatie wil deze mensen. Maar wat leveren ze op en in hoeverre kun je als werkgever invloed uitoefenen op bevlogenheid?

Auteur, Guido Heezen is oprichter/directeur van Effectory.

Hij geeft aan dat bevlogenheid de mate is waarin medewerkers opgaan in hun werk. Bevlogen medewerkers zijn de juweeltjes van je organisatie. Ze werken met passie en leveren hogere kwaliteit. Ze zijn klantgerichter, leren sneller en zijn creatiever. Bevlogenheid leidt tot een hogere klanttevredenheid, productiviteit en winstgevendheid van de organisatie.

Volgens Guido Heezen zorgt bevlogenheid ervoor dat medewerkers minder verzuimen en langer bij hun werkgever in dienst willen blijven. “Elke organisatie wil ze daarom graag: bevlogen medewerkers. Maar in hoeverre heb je als organisatie invloed op het enthousiasme en de toewijding waarmee je medewerkers elke dag aan de slag gaan?”

Een duidelijke maatschappelijke bijdrage

Sectoren die een duidelijke maatschappelijke bijdrage leveren trekken meer medewerkers aan die bevlogen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zorg, met 69 procent bevlogen medewerkers. De non-profit sector scoort nog hoger, met 73 procent. In mindere mate geldt dit voor de transport- en logistieksector (59 procent), de productie-industrie (58 procent) en de handel (55 procent). Werkgevers in deze sectoren moeten hun organisatiedoelen dus halen met medewerkers die niet continu het hogere doel van hun werkzaamheden inzien, maar er wel gewoon hun brood mee verdienen.

Geen radertje in een grote machine

Ook de omvang van de organisatie heeft invloed op de bevlogenheid van medewerkers.
58 procent van de medewerkers bij bedrijven met meer dan 5000 medewerkers is bevlogen. Bij organisaties met minder dan 5000 medewerkers ligt dat percentage veel hoger, namelijk op 65 procent. Dat heeft een eenvoudige reden: deze medewerkers hebben meer vrijheid om zelf beslissingen te nemen over de inhoud en planning van het werk. Ook zien zij beter wat de impact van hun werkzaamheden is. Ze zijn bovendien meer betrokken bij besluitvormingsprocessen en kennen meer collega’s van andere afdelingen. Al die factoren dragen bij aan de passie die ze voelen in hun werk.

Een klimaat waarin bevlogenheid kan ontstaan

Het klinkt nu bijna alsof organisaties zelf niks kunnen doen aan de bevlogenheid van hun medewerkers. Toch is dat niet het geval. Je kunt het enthousiasme en de toewijding van medewerkers weliswaar niet op commando verhogen, maar je kunt wel een klimaat creëren waarin bevlogenheid kan bloeien. Ook als een organisatie wat groter is of op het eerste gezicht een weinig spannende missie heeft. Dit zijn vijf manieren waarop dit kan:

1. Geef medewerkers autonomie

Medewerkers willen graag voelen dat hun persoonlijke bijdrage het verschil maakt, binnen en buiten de organisatie. Geef medewerkers die daar behoefte aan hebben daarom zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor een eigen werkgebied. Hoe klein dat ook is. Als postbezorger is het bijvoorbeeld leuk om een eigen wijk te krijgen waar je de mensen leert kennen. Als je serveerster bent in een restaurant, kan je motivatie toenemen als je suggesties mag doen voor de aanbieding van de week. Of voor het bloemetje op de counter. Zo kun je met relatief kleine ingrepen de werkervaring van medewerkers positief beïnvloeden.

2. Maak gebruik van sociale innovatie

Vraag medewerkers hoe het werk sneller, goedkoper, slimmer en klantgerichter kan gebeuren. Dat leidt niet alleen tot organisaties die beter presteren. Het maakt ook dat ideeën sneller worden geaccepteerd. En het zorgt dat de bevlogenheid van medewerkers stijgt. Om sociale innovatie tot een succes te maken, moeten organisaties daarvoor de juiste omstandigheden creëren. Zo moeten medewerkers bijdragen op basis van vrijwilligheid en kan de directie medewerkers inhoudelijk beter niet sturen tijdens dit proces.

3. Leg uit hoe je organisatie bijdraagt aan de maatschappij

Medewerkers willen graag het gevoel hebben dat hun werk bijdraagt aan een betere wereld. Dit geldt extra voor millennials. Die willen trots kunnen zijn op de missie van het bedrijf. Populaire werkgevers volgen een koers die medewerkers aanspreekt, bijvoorbeeld door een hoge maatschappelijke relevantie. Maak daarom duidelijk waaruit de maatschappelijke waarde van de organisatie bestaat. Dat kan door antwoord te geven op de vraag: waarom zou de organisatie opgericht moeten worden als deze nog niet bestond? Koppel dit doel zo veel mogelijk aan de werkzaamheden van medewerkers.

4. Werk aan rolduidelijkheid

Uit onze onderzoekscijfers blijkt dat oudere medewerkers over het algemeen meer bevlogen zijn. Zo is 65 van de medewerkers tussen de 45 en 64 bevlogen in het werk, tegenover 52 procent van de medewerkers jonger dan 24. Waar komt dat verschil vandaan? Medewerkers met wat meer ervaring hebben meestal al wat successen geboekt. Ook kunnen ze meestal beter inschatten wat er precies van hen verwacht wordt. Ze ervaren dus een hogere rolduidelijkheid’ En dat zorgt weer voor een hogere bevlogenheid.

Medewerkers die aan het begin van hun loopbaan staan, ervaren minder rolduidelijkheid. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze met tegenstrijdige bedrijfsdoelen moeten omgaan, zoals het verhogen van zowel de klanttevredenheid als de omzet. Deze jonge medewerkers hebben minder controle en daardoor een hoge werkdruk. Dat maakt het lastig om bevlogen aan de slag te gaan.

Als werkgever kun je onervaren medewerkers op een aantal manieren ondersteunen. Je kunt hun taakvolwassenheid bijvoorbeeld laten groeien met trainingen op het gebied van professionele ontwikkeling of persoonlijke groei. Ook vrijdagmiddagsessies kunnen nuttig zijn, waarop medewerkers van alle leeftijden op een veilige manier ervaringen kunnen uitwisselen.

5. Geef medewerkers de vrijheid om hun werk te doen

Hoe meer managementlagen een organisatie krijgt, hoe stroperiger, bureaucratischer en meer gericht op controle die wordt. Daardoor zal de bevlogenheid van medewerkers dalen. Om die reden werken mensen binnen Effectory met zelfsturende teams. Wat niet wil zeggen dat zelfsturing per definitie altijd de oplossing is. Maar nieuwe managementlagen zijn dat zeker niet.

Het werkt in ieder geval als je medewerkers zo min mogelijk hindert in hun werk met onnodige regels, procedures en protocollen. Als je bevlogen medewerkers wil, geef ze dan de ruimte om hun werk zo goed mogelijk te doen. Dat geldt zeker als medewerkers in rechtstreeks contact staan met klanten, zoals de klantenservice.

Bevlogenheid als voorspeller van succes

Sommige van deze stappen vereisen misschien een cultuurverandering. Dat is niet altijd eenvoudig. Maar de beloning komt snel en is het waard. 87 procent van de bevlogen medewerkers wil graag bij zijn of haar huidige organisatie blijven. Door een klimaat te creëren waarin bevlogenheid tot bloei kan komen, pak je dus ook het personeelsverloop aan.

Een bevlogen organisatiecultuur zorgt daarnaast voor een klimaat waarin medewerkers op elkaar vertrouwen, in harmonie samenwerken en veel nieuwe ideeën genereren. Dat maakt bevlogenheid één van de belangrijkste key performance indicatoren van een organisatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *